English Language

طراحی روف گاردن

طراحی روف گاردن

طراحی روف گاردن
این پروژه واقع در کرج می باشد.

موقعیت : کرج

مساحت :210متر

کاربری : اداری

کارفرما: بخش خصوصی

وضعیت : ساخته شده