English Language

طراحی داخلی مدرن

طراحی داخلی مدرن

طراحی داخلی مدرن
این پروژه واقع در دماوند تهران می باشد.

موقعیت : تهران

مساحت :250متر

کاربری : ویلایی

کارفرما: بخش خصوصی