English Language

طراحی داخلی مدرن پروژه مهر

طراحی داخلی مدرن پروژه مهر

طراحی داخلی مدرن پروژه مهر
این پروژه واقع در مهراباد دماوند می باشد.

موقعیت : دماوند

مساحت :200متر

کاربری : ویلایی

کارفرما: بخش خصوصی